Общи условия за ползване

Моля прочетете внимателно описаните по-долу условия, преди да използвате онлайн магазина в уеб сайта www.blast.bg.

 

Използвайки онлайн магазина в уеб сайта www.blast.bg, декларирате, че приемате и сте съгласни с настоящите условия.

 

Този документ съдържа Общите условия, според които Олеа бюти ЕООД, ЕИК: 206012666, седалище и адрес на управление: България, гр. Пловдив 4003, ул. "Хан Телериг" 5 извършва продажба на стоки на потребителите си чрез онлайн магазина на адрес в интернет: www.blast.bg, наричан по-долу за краткост МАГАЗИН. Всеки, който зареди в ползваното от него техническо устройство интернет адреса www.blast.bg ще наричаме за краткост ПОТРЕБИТЕЛ.

 

При зареждането на която и да е страница от МАГАЗИНА с вградените хипер-връзки в нея, както и в другите страници на www.blast.bg или чрез ползването или заплащането на продукти, предлагани от МАГАЗИНА, Потребителя се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

 

Потребителят се идентифицира с цел определяне на изявлението му за приемане на Общите условия, което се извършва чрез съхранения в лог-файловете на сървъра www.blast.bg IP адрес на потребител, както и друга информация.

 

Права и отговорности на страните

 

Продуктите в МАГАЗИНА са ограничени само до посочените условия. Олеа бюти ЕООД има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти и цени, като всички такива изменения и допълнения влизат в сила от момента на публикуването им на интернет страницата на онлайн магазина: www.blast.bg. 

 

Ограничение на отговорността

 

С цел закупуването на продукти от МАГАЗИНА Вие подавате лична информация. Тази информация е под закрилата нa Закона за защита на личните данни. МАГАЗИНЪТ използва личната информация, с цел да подобри услугите, които Ви предлага. Изпратената от Вас информация се използва единствено за изпълнение на Вашата поръчка. 

 

Промяна на цени на стоки

 

МАГАЗИНЪТ има право да променя цените по всяко време, без да дължи предварително уведомяване на потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална към момента на даване на поръчката.

 

При намаление на цените, намалените цени се обявяват, като новата цена е поставена до старата, която е зачертана.

 

При допуснати технически грешки от страна на потребителя в информацията, предоставена от него при извършване на поръчката, МАГАЗИНЪТ има правото да откаже изпълнението на поръчката без да дължи обезщетение на потребителя. В случай на заплатени от страна на потребителя суми за определена поръчка/и, които по горните причини не могат да бъдат изпълнени, МАГАЗИНЪТ се задължава да ги възстанови, като удържи от преведената сума транспортните разходи, застраховки и банкови такси.

 

Права и задължения съгласно Закона за защита на потребителите

 

Информация за потребителите съгласно чл. 47, ал. 1 от ЗЗП:

 

Основните характеристики на продуктите са описани в страницата за представяне на съответния продукт.

 

Доставчик на стоки, поръчвани от настоящия онлайн магазин е Олеа бюти ЕООД, ЕИК: 206012666

 

Седалище и адрес на управление на доставчика: гр. Пловдив 4003, ул. "Хан Телериг" 5, телефон на потребителя – +359 878 44 94 32, www.goodlifebg.com, e-mail: sales@goodlifebg.com

 

Адресът на мястото на осъществяване на стопанска дейност е: България, гр. Пловдив 4003, ул. “Златю Бояджиев” 30

 

Крайната цена на стоките е изписана на страницата за представяне на съответния продукт, непосредствено до наименованието на стоката. Стойността на транспортните разходи за доставка НЕ Е ВКЛЮЧЕНА в цената на стоките. Тя е посочена отделно в поръчката и се начислява към цената на стоките при определяне на крайната цена за плащане.

 

Онлайн МАГАЗИНЪТ не начислява никакви разходи за използване на средство за комуникация за сключване на договора за продажба от разстояние.

 

Условията на доставка и изпълнение на поръчките са описани в раздел „Условия на доставка”. Условията на плащане са посочени в раздел „Начини на плащане”

 

Условия, срок и начини за упражняване на правото на отказ

 

Потребителят има право да се откаже от договора за продажба от разстояние, без да посочва причини за това. Срокът за упражняване правото на отказ е 14 дни считано от:

 

датата на доставка, което означава датата, на която Вие или посочена от Вас трета страна (различна от куриера) сте приели и физически владее продукта; или

 

в случай на повече продукти, поръчани с една поръчка и доставени поотделно: (i) датата, на която Вие или трето лице (различно от куриера) и посочено от Вас сте приели и физически владеете последния продукт, или (ii) датата, на която ние Ви уведомим, че не можем да доставим остатъка от поръчаните продукти.

 

За да упражни правото си на отказ, потребителят трябва да уведоми МАГАЗИНА посочвайки име и адрес за кореспонденция и в случай, че има такива- телефонен номер и e-mail адрес както и за решението си да се откаже от договора с недвусмислено заявление, което следва да бъде представено на МАГАЗИНА на хартиен носител или да бъде изпратено на e-mail: sales@blast.bg

 

Потребителят може също така да попълни и подаде по електронен път стандартния формуляр за отказ (Приложение № 1) преди изтичането на срока за отказ от договора (14 дни от получаването на стоката). В случай че използва тази възможност, МАГАЗИНЪТ незабавно ще изпрати съобщение за потвърждение на получаването на отказа.

 

В случай, че потребителят се откаже от договора, МАГАЗИНЪТ ще му възстанови всички плащания, включително разходите за стандартна доставка (ако такива са били направени), в срок от 14 дни считано от датата, на която е информиран от потребителя за решението му за отказ от договора. При отказ от договора, транспортните разходи за връщане на стоките са за сметка на потребителя. Сумата на транспортните разходи за връщане на стоките (стандартна доставка за територията на България – 5,50 лв.) не подлежат на възстановяване.

 

ОНЛАЙН МАГАЗИНЪТ извършва възстановяване на суми само по банкова, картова сметка на потребителя или по paypal, ако е извършено чрез този начин на разплащане. При плащане с наложен платеж, сумата се възстановява по посочена от потребителя банкова сметка. В случай, че плащането е направено с банкова карта, възстановяването на сумата се извършва, чрез нареждане на обратна операция по картата, с която е направено плащането.

 

ОНЛАЙН МАГАЗИНЪТ има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъдат представени доказателства, че стоката е изпратена обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

 

Потребителят следва да изпрати на МАГАЗИНА стоките не по-късно от 14 дни от деня, в който е информирал МАГАЗИНА за отказа си от договора.

 

Срокът се счита за спазен, ако потребителят изпрати обратно стоките на МАГАЗИНА преди изтичането на 14-дневния срок.

 

Стоката следва да бъде върната в оригинална опаковка в нейната цялост, пълна окомплектовка и без увреждания.

 

При упражняване правото на отказ, Потребителят следва да поеме транспортните разходи по връщане на стоката на МАГАЗИНА.

 

Несъответствия на стоките и рекламации.

 

  1. Внимание! При получаване на пратката моля проверете стоката в присъствието на куриера. При получаване на пратката, трябва да проверите съдържанието на пакета за съответствие на стоката с поръчката. При установяване на липси, дефекти или несъответствие  на получените стоки в поръчаните, МАГАЗИНЪТ заменя продуктите за своя сметка без допълнителни такси за Потребителя.

 

Рекламация за увредена пратка се прави в момента на получаване на пратката и в присъствието на куриер, като това се отбелязва със забележка в товарителницата и с попълнен на място констативен протокол в два екземпляра. Констативният протокол е задължителен за валидността на покритите от застраховката щети и липси по пратката. Клиентът, или получателят на пратката, е длъжен да изиска копие от протокола, след което да приложи копието, когато попълва молба за връщане. 

 

Забележка: т.11 не важи за потребителите извън България, закупили стоката, чрез куриер различен от Еконт или Спийди.

 

При наличие на проблем относно закупен продукт, може да се свържете с наш представител на телефон: +359 878 44 94 32, или mail: sales@blast.bg

 

В случай, че не можем да се стигне до споразумение, удовлетворяващо страните по спора, и съгласно чл.181н.,ал.4 от Закона за защита на потребителите, можете да използвате следната електронна връзка към КЗП или платформата за онлайн решаване на спорове (платформа за ОРС) в рамките на Европейския съюз: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage 

 

МАГАЗИНЪТ си запазва правото да изменя и допълва настоящите Общи Условия по всяко време, като всички такива изменения и допълнения влизат в сила без да е необходимо предварително съгласие на потребителите. Измененията и допълненията влизат в сила автоматично, от момента на публикуването им на интернет страницата на МАГАЗИНА: www.blast.bg. Потребителят има задължението да посещава периодично страницата с Общите условия, за да се запознае с евентуални промени.